COOL-programma - Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)

De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is gericht op een gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden.

Op dit moment is er een lange wachtlijst bij ons voor het de Gecombineerde Leefstijl Interventie COOL. Heeft u interesse en wilt u op de hoogte blijven van nieuwe startmomenten, wilt u op de wachtlijst komen of heeft u vragen? Neem dan contact op via het contactformulier


Voor wie is het COOL-programma bedoeld?

Niet iedereen komt in aanmerking voor een gecombineerde leefstijlinterventie als het COOL-programma. De volgende verzekerden kunnen (met een verwijzing van de huisarts) het COOL-programma vergoed krijgen:

  • Verzekerden met een BMI vanaf 25 én een verhoogd risico op hart- en vaatziekten of een verhoogd risico op diabetes 2.
  • Verzekerden met een BMI vanaf 30.  

Binnen het COOL-programma wordt advies en begeleiding gegeven gericht op:

  • gezonde voeding,
  • gezonde eetgewoontes,
  • gezond bewegen.

De GLI is gericht op een gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden.

Het totale programma duurt 2 jaar, waarvan 8 maanden een basisprogrammadeel met een individuele intake en maandelijkse groepsbijeenkomsten. Vervolgens is er een onderhoudsprogrammadeel van 16 maanden met zowel individuele als groepsbijeenkomsten.